by grtch

това си спомням от него в момента
и гласа му

Advertisements